این جزوه ی ارزشمند که توسط "استاد افشین ناطقی" تهیه و تدوین شده شامل کل سرفصلهای درس اکولوژی برای رشته های اکولوژی میکروبیولوژی جانور شناسی گیاه شناسی و ... میشود. این جزوه برای تمامی رشته های اکولوژی دریا نیز به عنوان جزوه ی پایه است.

لینک دانلود

رمز فایل: www.bbooks.ir