طرز تهیه محلولهای آزمایشگاهی

آخرين ارسال هاي تالار گفتمان
 • نویسنده :
 • دوشنبه 25 اسفند 1393 ساعت: 13:12
 • بازدید: 360
 • معرف تیمول فتالئین : 0.4 گرم تیمول فتالئین ‌را در 600 میلی لیتر اتانول حل نموده و سپس 400 میلی لیتر آب مقطر اضافه نموده و محلول را هم بزنید تا یکنواخت شود و اگر رسوبی در محلول وجود داشت آنرا صاف نمائید.

   

  معرف متیل اورانژ : 0.5 گرم معرف را در یک لیتر آب مقطر حل نمائید.

  اسید کلریدریک 0.1 نرمال : 8.28 میلی لیتر اسید کلریدریک غلیظ را به حجم یک لیتر برسانید. یا یک عدد تیترازول 0.1 نرمال به حجم یک لیتر برسانید.

  اسید کلریدریک 1 نرمال : 82.8 میلی لیتر اسید کلریدریک غلیظ را به حجم یک لیتر برسانید یا یک عدد تیترازول 1 نرمال به حجم یک لیتر برسانید.

  محلول آب مقطر اسیدی : 20 میلی لیتر اسید کلریدریک را با 500 میلی لیتر آب مقطر مخلوط نمائید.

  اسید کلریدریک 5 درصد : به ازای هر 5 میلی لیتر اسید کلریدریک، 95 میلی لیتر آب مقطر اضافه نمائید.

  اسید کلریدریک 99+1 : به ازای هر یک میلی لیتر اسید کلریدریک، 99 میلی لیتر آب مقطر اضافه نمائید.

  محلول اسید نیتریک 0.1 نرمال : 6.9 میلی لیتر اسید نیتریک غلیظ را به حجم یک لیتر برسانید.

  محلول 0.1 نرمال سود : 1 گرم NaOH جامد را در آب مقطر حل نمـــوده و در یک بالن ژوژه 250 میلی لیتری به حجم برسانید.

  محلول 10 گرم در لیتر سود : 10 گرم سود جامد را در آب مقطر حل نموده و به حجم یک لیتر برسانید.

  محلول 4 نرمال KOH : مقدار 250 گرم KOH جامد را در آب مقطر حل نموده و به حجم یک لیتر برسانید.

  محلول کلرور استانو : مقدار 5 گرم SnCl2.2H2O را در ده میلی لیتر اسید کلریدریک غلیظ حل نموده و حجم را با آب مقطر به  100 میلی لیتر برسانید. محلول را جوشانده تا رنگ آن شفاف شود، سپس مقداری قلع فلزی به آن اضافه کنید.

  محلول دی کرومات پتاسیم 0.05 نرمال : یک عدد تیترازول 0.1 نرمال را به حجم دو لیتر برسانید یا جامد آن را بمدت 2 ساعت در اون در حرارت 120 خشک نموده و 2.4516 گرم را در آب مقطر حل کرده و حجم را به یک لیتر برسانید.

  محلول نیترات نقره (جهت شناسائی حضور کلر و برای اطمینان از شستشوی رسوبات) : 17 گرم نیترات نقره را در آب مقطر حل نموده و حجم را به یک لیتر برسانید.

  محلول نیترات آمونیوم 20 گرم در لیتر (NH4NO3) : مقدار 20 گرم نیترات آمونیوم را در آب مقطر حل نموده و حجم را به یک لیتر برسانید. محلول باید در حضور معرف متیل رد با آمونیاک تا پیدایش رنگ زرد خنثی شده باشد.

  محلول 0.01 نرمال : EDTA یک عدد تیترازول 0.1 نرمال EDTA را به حجم ده لیتر برسانید. یا 37.224 گرم از نمک (Na2H2Y.2H2O) خالص را که در اون در حرارت  80 درجه سانتیگراد خشک شده است وزن نموده و به حجم ده لیتر برسانید.

  محلول بافر : (PH=10) مقدار 50 گرم کلرور آمونیوم را در آب مقطر حل نموده و 550 میلی لیتر NH3 غلیظ اضافه نموده و به حجم یک لیتر برسانید.

  کلرور باریم 100 گرم در لیتر : مقدار 100 گرم BaCl2.2H2O را در آب مقطر حل و به حجم یک لیتر برسانید.

  محلول نیترات نقره 0.05 نرمال : 8.4938 گرم نیترات نقره را که قبلا در اون در حرارت 105 درجه سانتیگراد حداکثر بمدت یک ساعت قرار داده شده را در آب مقطر حل نموده و حجم را به یک لیتر برسانید. همچنین می توانید یک عدد تیترازول 0.1 نرمال را به حجم 2 لیتر برسانید.

  محلول 5 درصد کرومات پتاسیم : مقدار 12.5 گرم کرومات پتاسیم را در 250 میلی لیتر آب مقطر حل نمائید.

  اسید فسفریک 1+1 : 500 میلی لیتر اسید فسفریک غلیظ (H3PO4) را با 500 میلی لیتر آب مقطر مخلوط نمائید.

  محلول کلرور جیوه اشباع : یک محلول اشباع از جامد کلرور جیوه (HgCl2) تهیه کنید.

  محلول آمونیاک 1+1 : حجم مساوی از آب مقطر و آمونیاک غلیظ مخلوط نمائید.

  محلولppm Na2O 1000 : مقدار 1.8859 گرم از کلرور سدیمی که قبلا بمدت 2 ساعت در اون و در حرارت 105 تا 110 درجه سانتیگراد گذاشته شده است در آب مقطر حل نمائید و حجم را به یک لیتر برسانید.

  محلول ppm K2O 1000 : مقدار 1.5829 گرم از کلرور پتاسیمی که قبلا بمدت 2 ساعت در اون و در حرارت 105 تا 110 درجه سانتیگراد گذاشته شده است را در آب مقطر حل نمائید و حجم را به یک لیتر برسانید.

  محلولppm Na2O 5 و ppm K2O 10 : مقدار 5 میلی لیتر از محلول ppm Na2O 1000 و 10 میلی لیتر از محلول ppm K2O 1000 را در یک بالن ژوژه یک لیتری به حجم برسانید.

  مخلوط کربنات سدیم و پتاسیم : مقدار مساوی از کربنات سدیم و پتاسیم را وزن کرده و با هم مخلوط نمائید.

  محلول 0.05 نرمال کلرور سدیم : مقدار 2.9222 گرم از کلرور سدیمی که قبلا در اون در حرارت 105 درجه سانتیگراد بمدت یک ساعت خشک شده است، در آب مقطر حل نموده و به حجم یک لیتر برسانید.

  محلول 0.05 نرمال کلرور پتاسیم : مقدار 3.7277 گرم از کلرور پتاسیمی که قبلا در اون در حرارت 105 درجه سانتیگراد بمدت یک ساعت خشک شده است، در آب مقطر حل نموده و به حجم یک لیتر برسانید.

  محلول نیترات آلومینیوم Al(NO3)3 : مقدار 208.5 گرم نیترات آلومینیوم را در آب مقطر حل نموده و به یک بالن ژوژه یک لیتری منتقل نمائید و پس از رسیدن به دمای محیط به حجم برسانید

  مطالب مرتبط
  بخش نظرات این مطلب

  کد امنیتی رفرش