گروه علمی و آموزشی دکتر رحیمی - رشته مورد علاقه شما در کارشناسی ارشد وزارت بهداشت؟

آخرين ارسال هاي تالار گفتمان
(6.914%) 65
انگل شناسی
(8.191%) 77
ایمنی شناسی
(10.95%) 103
بیوشیمی بالینی
(22.23%) 209
خون شناسی آزمایشگاهی وبانک خون
(3.936%) 37
ویروس شناسی پزشکی
(2.127%) 20
قارچ شناسی پزشکی
(6.170%) 58
نانو تکنولوژی پزشکی
(6.170%) 58
میکروب شناسی
(5.212%) 49
فیزیولوژی
(16.27%) 153
ژنتیک انسانی
(9.361%) 88
بیوتکنولوژی پزشکی
(2.446%) 23
حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

تعداد شرکت کنندگان : 940