گروه علمی و آموزشی دکتر رحیمی - رشته مورد علاقه شما در کارشناسی ارشد وزارت بهداشت؟

آخرين ارسال هاي تالار گفتمان
(6.915%) 63
انگل شناسی
(8.122%) 74
ایمنی شناسی
(11.30%) 103
بیوشیمی بالینی
(22.17%) 202
خون شناسی آزمایشگاهی وبانک خون
(3.951%) 36
ویروس شناسی پزشکی
(2.195%) 20
قارچ شناسی پزشکی
(6.147%) 56
نانو تکنولوژی پزشکی
(6.037%) 55
میکروب شناسی
(5.159%) 47
فیزیولوژی
(16.68%) 152
ژنتیک انسانی
(8.781%) 80
بیوتکنولوژی پزشکی
(2.524%) 23
حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

تعداد شرکت کنندگان : 911