گروه علمی و آموزشی دکتر رحیمی - 72

آخرين ارسال هاي تالار گفتمان
 • نویسنده :
 • شنبه 19 مهر 1393 ساعت: 11:18
 • بازدید: 547
 •   دانلود نمونه سوالات پیام نور رشته زیست شناسی نیمسال اول 89-88

   

    1111113.pdf
  View Download
  ریاضی 1  357k
    1111114.pdf
  View Download
  ریاضی 2  346k
    1112006.pdf
  View Download
  پروتزئولوژی  214k
      1112010.pdf
  View Download
  مبانی بیو شیمی  215k
      1112012.pdf
  View Download
  سیستماتیک گیاهی 1  219k
    1112014.pdf
  View Download
  تالوفیت ها  280k
    1112015.pdf
  View Download
  زیست شناسی جانوری   223k
      1112016.pdf
  View Download
  زیست شناسی سلولی و ملکولی  240k
    1112018.pdf
  View Download
  میکرو بیولوژِی عمومی  350k
    1112020.pdf
  View Download
  سیستماتیک گیاهی 2  227k
    1112022.pdf
  View Download
  زیست شناسی پرتوی  223k
    1114082.pdf
  View Download
  شیمی عمومی 1  350k
    1114084.pdf
  View Download
  شیمی 2  352k
    1114086.pdf
  View Download
  شیمی آلی  835k
      1117083.pdf
  View Download
  آمار زیستی  674k
      1213117.pdf
  View Download
  آئین نگارش متون علمی  194k
      1113109.pdf
  View Download
  فیزیک عمومی  286k
      1112120.pdf
  View Download
  متون زیست شناسی  325k
      1112063.pdf
  View Download
  سیتو ژنتیک گیاهی  223k
      1112061.pdf
  View Download
  فیزیولوژی تنش  310k
      1112060.pdf
  View Download
  روشهای تکثیر گیاهان  205k
      1112058.pdf
  View Download
  اصول روشهای رده بندی گیاهان  206k
      1112054.pdf
  View Download
  زیست شناسی گیاهی 2  217k
      1112051.pdf
  View Download
  رشد و نموگیاهی  269k
      1112049.pdf
  View Download
  اکولوژی عمومی  275k
      1112048.pdf
  View Download
  تکامل موجودات زنده – زیست شناسی تکوینی  304k
      1112046.pdf
  View Download
  جنین شناسی  318k
      1112044.pdf
  View Download
  زیست شناسی انگل ها   250k
      1112042.pdf
  View Download
  جانور شناسی 2  264k
      1112041.pdf
  View Download
  بیو فیزیک  261k
      1112039.pdf
  View Download
  فیزیولوژی گیاهی 2  285k
      1112038.pdf
  View Download
  فیزیولوژِی جانوری 3  277k
      1112036.pdf
  View Download
  ژنتیک  282k
      1112035.pdf
  View Download
  ریخت زایی و اندام زایی در گیاهان  277k
      1112033.pdf
  View Download
  فیزیولوژی جانوری 2  293k
      1112031.pdf
  View Download
  فیزیولوژی گیاهی 1  295k
      1112029.pdf
  View Download
  جانورشناسی  287k
      1112027.pdf
  View Download
  بافت شناسی  325k
      1112026.pdf
  View Download
  میکرو بیولوژی محیطی  291k
      1112025.pdf
  View Download
  متون زیست شناسی  385k
      1112023.pdf
  View Download
  فیزیولوژی جانوری  279k
 • نویسنده :
 • شنبه 19 مهر 1393 ساعت: 11:15
 • بازدید: 424
 • مرتب شده بر اساس کد درس

  کد درس در بالای ورقه امتحانی و یا برگه انتخاب واحد نوشته شده است

  برای جستجوی راحتر کلید Ctrl+F را فشار دهید و در کادر ظاهر شده در مرورگر خود کد درس را نوشته و جستجو کنید.

   

   _1111113_1.pdf               01
   _1111114_1.pdf               01
   _1111402_1.pdf               01
   _1112006_1.pdf               01
   _1112008_1.pdf               01
   _1112010_1.pdf               01
   _1112012_1.pdf               01
   _1112014_1.pdf               01
   _1112015_1112174_1.pdf       01
   _1112016_1112169_1.pdf       01
   _1112018_1112182_1.pdf       01
   _1112020_1.pdf               01
   _1112022_1.pdf               01
   _1112023_1.pdf               01
   _1112025_1.pdf               01
   _1112026_1.pdf               01
   _1112027_1.pdf               01
   _1112029_1.pdf               01
   _1112031_1.pdf               01
   _1112033_1.pdf               01
   _1112035_1.pdf               01
   _1112036_1.pdf               01
   _1112038_1.pdf               01
   _1112039_1.pdf               01
   _1112041_1.pdf               01
   _1112044_1.pdf               01
   _1112046_1.pdf               01
   _1112048_1112187_1.pdf       01
   _1112049_1112164_1240026_... 01
   _1112051_1.pdf               01
   _1112052_1.pdf               01
   _1112054_1112179_1.pdf       01
   _1113109_1.pdf               01
   _1114037_1114091_1.pdf       01
   _1114082_1.pdf               01
   _1114084_1.pdf               01
   _1114086_1.pdf               01
   _1117083_1.pdf               01

  منبع:WWW.PNU4U.COM

 • نویسنده :
 • شنبه 19 مهر 1393 ساعت: 11:12
 • بازدید: 494
 • مرتب شده بر اساس کد درس . کد درس در برگه انتخاب واحد و یا در بالای ورقه امتحانی نوشته شده است . برای جستجوی بهتر دکمه Ctrl+F را  زده و در کادر ظاهر شده کد درس را بنویسید.

   1112026.pdf
   1112035.pdf
   _1112026_1.pdf
   _1112035_1.pdf

  منبع:WWW.PNU4U.COM

 • نویسنده :
 • شنبه 19 مهر 1393 ساعت: 11:09
 • بازدید: 2887
 • دانلود رایگان نمونه سوالات امتحانی پایان همراه با جواب و پاسخنامه ترم رشته زیست شناسی نبمسال دوم 91-92 پیام نور

  مرتب شده بر اساس کد درس

  کد درس در بالای ورقه امتحانی و یا در برگه انتخاب واحد نوشته شده است . برای جستجوی راحتتر دکمه های Ctrl+F را فشار دهید و در کادر ظاهر شده کد درس را بنویسید و جستجو کنید.

   1411053_1411198_1411261.pdf 134.3 KB Dec/11/2013
   _1112033_1.pdf 108.5 KB Dec/11/2013
   _1112054_1112179_1.pdf 107.8 KB Dec/11/2013
   _1112042_1.pdf 94.7 KB Dec/11/2013
   _1112010_1.pdf 123.5 KB Dec/11/2013
   _1112048_1112187_.pdf 145.9 KB Dec/11/2013
   _1112016_1112169_1.pdf 111.3 KB Dec/11/2013
   _1112049_1112164_1240026_1411053_1411198_1411261_1.pdf 131.6 KB Dec/11/2013
   _1112018_1112182_1.pdf 112.1 KB Dec/11/2013
   _1111114_1.pdf 115.5 KB Dec/11/2013
   _1117083_1.pdf 285.3 KB Dec/11/2013
   _1112025_1.pdf 97.4 KB Dec/11/2013
   _1112049_1112164_1240026.pdf 134.3 KB Dec/11/2013
   _1112031_1.pdf 111.6 KB Dec/11/2013
   _1112048_.pdf 145.9 KB Dec/11/2013
   _1112048_1112187_1.pdf 145.9 KB Dec/11/2013
   _1112029_1.pdf 117.1 KB Dec/11/2013
   _1112026_1.pdf 108.6 KB Dec/11/2013

  منبع:WWW.PNU4U.COM

 • نویسنده :
 • شنبه 19 مهر 1393 ساعت: 11:07
 • بازدید: 443
 •  

  دانلود رایگان نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۱-۹۰ دانشگاه پیام نور 

  دانلود رایگان نمونه سوالات دروس رشته زیست شناسی

   

  کد درس / لینک دانلود

  نام درس

  حجم فایل

  1111113.pdf

  ریاضی 1

  99.4K

  1111114.pdf

  ریاضی 2

  98.5K

  1111402.pdf

  ترکیبات و کاربردها

  229.5K

  1112006.pdf

  پرتوزئولوژی

  85.2K

  1112008.pdf

  تشریح و مورفولوژی گیاهی

  85.8K

  1112010.pdf

  مبانی بیوشیمی

  129.1K

  1112012.pdf

  سیستماتیک گیاهی 1

  106.1K

  1112014.pdf

  تالوفیتها

  83.4K

  1112015 1112174.pdf

  زیست شناسی جانوری – زیست شناسی 2 وآزمایشگاه

  91.8K

  1112016 1112169.pdf

  زیست شناسی مولکولی2 و آزمایشگاه – زیست شناسی سلولی و مولکولی

  89.8K

  1112018 1112182.pdf

  میکروبیولوژی عمومی – میکروبیولوژی عمومی و بهداشت

  99.0K

  1112020.pdf

  سیستماتیک گیاهی 2

  98.4K

  1112022.pdf

  زیست شناسی پرتوی

  97.4K

  1112023.pdf

  فیزیولوژی جانوری 1

  99.4K

  1112025.pdf

  متون زیست شناسی

  86.2K

  1112026.pdf

  میکروبیولوژی محیطی

  86.5K

  1112027.pdf

  بافت شناسی

  79.8K

  1112029.pdf

  جانورشناسی 1

  89.7K

  1112031.pdf

  فیزیولوژی گیاهی 1

  110.8K

  1112033.pdf

  فیزیولوژی جانوری 2

  90.2K

  1112035.pdf

  ریخت زایی و اندام زایی در گیاهان

  88.0K

  1112036.pdf

  ژنتیک

  113.9K

  1112038.pdf

  فیزیولوژی جانوری 3

  89.1K

  1112039.pdf

  فیزیولوژی گیاهی 2

  118.3K

  1112041.pdf

  بیوفیزیک

  139.8K

  1112044.pdf

  زیست شناسی انگلها

  76.3K

  1112046.pdf

  جنین شناسی

  89.5K

  1112048 1112187.pdf

  تکامل – زیست شناسی تکوینی

  100.7K

  1112049 1112164 1240026.pdf

  اکولوژی – اکولوژی عمومی

  107.5K

  1112051.pdf

  رشد و نمو گیاهی

  94.2K

  1112052.pdf

  ویروس شناسی

  109.1K

  1112054 1112179.pdf

  زیست شناسی گیاهی – زیست شناسی گیاهی 2 و آزمایشگاه

  88.7K

  1113109.pdf

  فیزیک

  187.3K

  1114037 1114091.pdf

  شیمی محیط زیست

  98.5K

  1114082.pdf

  شیمی 1

  112.5K

  1114084.pdf

  شیمی 2

  125.4K

  1114086.pdf

  شیمی آلی

  162.4K

  1117083.pdf

  آمار زیستی

  163.8K

  منبع:WWW.PNUNEWS.COM

 • نویسنده :
 • شنبه 19 مهر 1393 ساعت: 11:03
 • بازدید: 399
 • این مجموعه کاملترین آرشیـــــــــــــــــو رایگـــــــــــان نمونه سوالات نیمسال اول 93-92 به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی رایگان رشته زیست شناسی پیام نور موجود در اینترنت می باشد

   

  تمام نمونه سوالات به صورت فایل پی دی اف می باشد که برای استفاده از آنها باید برنامه ای را جهت باز کردن فایلهای پی دی اف – PDF – داشته باشید که با برنامه کم حجم زیر می توانید نمونه سوالات را مشاهده نمایید.

   

  دانلود نرم افزار PDF Reader به حجم 2.68 مگابایت

   

  نام درس دانلود سوال دانلود پاسخنامه
  زیست شناسی جانوری Download Download

  زبان خارجی

  Download Download

  ویروس شناسی

  Download Download

  تشریح و مورفولوژی گیاهی

  Download Download

  شیمی آلی

  Download Download

  شیمی عمومی 1

  Download Download

  رشد و نمو گیاهی

  Download Download

  ریاضی 1

  Download Download

  ریخت زایی و اندام زایی در گیاهان

  Download Download

  جانور شناسی 1

  Download Download

  جانور شناسی 2

  Download Download

  فیزیولوژی جانوری 1

  Download Download

  فیزیولوژی جانوری 3

  Download Download
  فیزیولوژی گیاهی 1 Download Download

  اکولوژی عمومی

  Download Download

  بیوفیزیک

  Download Download
  بافت شناسی Download Download

  زیست شناسی سلولی و مولکولی

  Download Download
  منبع:WWW.PNUNA.COM
 • نویسنده :
 • شنبه 19 مهر 1393 ساعت: 11:02
 • بازدید: 576
 • خانم دکتر میربدل زاده

  دانشجوی دکتری زیست جانوری

  عضوهیات علمی دانشگاه پیام نور


  Mirbadalzade57@yahoo.com

  منبع:سایت مرکزی پیام نور  دسته بندی :
 • نویسنده :
 • شنبه 19 مهر 1393 ساعت: 10:58
 • بازدید: 265
 • بررسي فنولوژي و ارزيابي ارتباط عوامل اكولوژيك با پراكنش طبيعي گونه دارويي بومادران Achillea millefolium دربرخي نقاط ارتفاعي استان اردبيل

   

  نويسند‌گان:
  [ فروع الدين زرگرزاده ] - دانشگاه محقق اردبيلي دانشكده كشاورزي گروه گياه پزشكي
  [ امير فرزانه حميدآبادي ] - دانشجوي كارشناسي ارشد اقتصادكشاورزي

  report iconخلاصه مقاله:

  بومادران گياهي است با نام علمي Achillea millefolium متعلق به تيره كاسنيان كه بصورت خودرو درمناطق مختلف اقليمي مي رويد به منظور بررسي فنولوژي كه عبارت است از بررسي چرخه زندگي گياهان و مراحل حياتي شامل مواردي چون شروع تاريخ رشد شروع گلدهي گلدهي كامل شروع توليد بذر رسيدن بذر و همچني ارزيابي اكولوژيكي كه شامل مواردي از قبيل ارتفاع از سطح دريا پوشش گياهي خاكشناسي نوع آب و هوا و ... مي باشد اين تحقيق به مدت تقريبي سه سال درنقاط مختلف ارتفاعي استان اردبيل شامل دشت اردبيل جنگل فندقلو و منطقه خلخال در دو ناحيه مختلف ارتفاعي 1500 مترو2000 متر از سطح دريا انجام پذيرفت اهميت مطالعات فنولوژيكي درمبارزه با بيماريها افات و مبارزه با علفهاي هرز و حفظ و گسترش ذخيره هاي ژنتيكي موجود درمنطقه حائز اهميت است نتايج نشان داد كه با افزياش ارتفاع از سطح دريا شروع رشد با تاخير مواجه مي شود و همچنين عكس اين قضيه نيز درست است با كاهش ارتفاع نسبت به سطح دريا شروع رشد به جلو مي افتد بطوركلي اختلاف زمان آغاز و پايان رشد درمناطق مختل فمورد مطالعه حدود 19 روز مي باشد شروع گلدهي براي همه رويشگاه ها در طي هفته سوم و چهارم خرداد انجام ميپذيرد.

   

  برای خرید ودانلود مقاله کلیک کنید

  عنوان مقاله: بررسي فنولوژي و ارزيابي ارتباط عوامل اكولوژيك با پراكنش طبيعي گونه دارويي بومادران Achillea millefolium دربرخي نقاط ارتفاعي استان اردبيل
  سرفصل مربوط:   سال انتشار: 1390
  نوع ارايه:   محل انتشار: [ اولين همايش تخصصي توسعه كشاورزي استانهاي شمالغرب كشور ]
  زبان مقاله: فارسي حجم فايل:

  541.87 كيلوبايت

   

  دسته بندی :
  عنوان
  تعداد صفحات : 73